Công thức nấu ăn

alaska

Càng Cua Huỳnh đế Alaska Hấp Chấm Sốt Bơ Chanh

alaska

Càng Cua Hoàng Đế Alaska sốt tiêu đen

alaska

Cua Huỳnh Đế Đỏ Alaska Hấp Bia